Karin Meeus bevestigd als lijsttrekker voor Duffel

Een tijdlang leek het erop dat het Vlaams Belang in Duffel niet aan de lokale verkiezingen van 14 oktober zou kunnen deelnemen. Slecht nieuws kan echter plots keren.

Een tweetal maanden geleden liet Karin Meeus het Vlaams Belang weten het heft in handen te willen nemen en een fikse poging te zullen doen om in Duffel toch een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing samen te stellen. Zij is ervan overtuigd dat steeds meer mensen zich realiseren dat de partij die de juiste vragen stelt en daarvoor oplossingen aanreikt toch het Vlaams Belang is en niet een of andere kopie ervan. Dit sterkte haar erin dat het mogelijk moest zijn om op korte tijd voldoende handtekeningen van inwoners te verzamelen en de verkiezingslijst afdoende te kunnen vullen.

Onlangs rondde zij haar zoektocht met succes af: 14 kandidaten worden gesteund door de handtekening van 70 Duffelse kiezers.

Dat het Vlaams Belang in Duffel zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 staat dan ook 100% vast !

KarinMeeus-Duffel