Landinrichting met duur prijskaartje

Het Landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek voorziet een aantal ingrepen en initiatieven in het gebied tussen Mariekerke en Branst die in het bestaande landschap ingrijpen. Een aantal daarvan zijn best interessant : een toeristisch wandelpad in Mariekerke, het herstel van het oorspronkelijk landschap in de buurt van de Kraaihoeve van uit het standpunt van het erfgoed, het opwaarderen van een aantal trage wegen, het verleggen van de Wittepassenbeek. Vlaams Belang vroeg op de gemeenteraad van april nochtans om het dossier uit te stellen in afwachting van het strategisch meerjarenplan van het nieuwe gemeentebestuur. Alleen al aan de gemeente kost het landinrichtingsplan immers meer dan een half miljoen euro op een totaal van meer dan één miljoen euro (belastinggeld). Het gemeentebestuur drong evenwel aan op goedkeuring, omdat anders het hele project in het water valt. Het zegt de verzekering te hebben gekregen van de Vlaamse Landmaatschappij dat de ingrepen gefaseerd zullen kunnen verlopen en dat de kosten gespreid kunnen worden. Vlaams Belang was er niet gerust in en onthield zich bij de stemming.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...