Lege doos

Decreten die de werking van de gemeenteraad regelen hebben de afgelopen jaren heel wat zaken weggetrokken van de raad en die naar het schepencollege gebracht. De idee is dat de gemeenteraad zich enkel moet uitspreken over ‘de grote beleidslijnen’ en dat alle invulling daarvan voor het gemeentebestuur is.

Uiteraard moet dat wel inhouden dat het schepencollege bereid is om over die lijnen grondig, voorbereidend en finaliserend met de raadsleden – ook die van de oppositie – van gedachten te wisselen. Het Berlaarse schepencollege gaat dat debat echter zo veel mogelijk uit de weg. Bovendien laat het college geen enkele kans voorbij gaan wanneer het gemeentedecreet een nieuwe delegatie van bevoegdheid toelaat. Zo werd recent het laatste stukje personeelsbeleid dat nog bij de raad lag, overgeheveld naar het gemeentebestuur. En werd de al jaren aanslepende restauratie van de Sint-Pieterskerk ook weggehaald bij de raad, zogezegd om sneller op het dossier te kunnen inspelen.

De meerderheidsraadsleden keuren die delegatie telkens gedwee goed. Blijkbaar vinden die het niet erg steeds minder inspraak te hebben. De gemeenteraad van Berlaar wordt daarmee wel meer en meer een lege doos.

Vlaams Belang weigert de schijn op te houden 

Traditioneel maken de oppositiepartijen gebruik van een gemeenteraad met amper een agenda om allerlei minder belangrijke punten en heel wat opvolgingspunten te agenderen. Het resultaat daarvan is dat de vergadering dan toch nog een behoorlijke tijdsduur kent.

Het bestuur van Vlaams Belang Berlaar besloot daar niet meer aan mee te doen. Tijdens de afgelopen raadsvergaderingen is verscheidene keren gebleken dat, zelfs wanneer het door het schepencollege expliciet wordt toegezegd, zo goed als niets wordt gedaan met op te volgen punten. Te veel ook blijken antwoorden van de bestuursmeerderheid onvolledig te zijn of rap gegeven te worden met de idee ‘dan zijn we er weer een maand vanaf’. Vlaams Belang Berlaar zal lege gemeenteraden niet meer helpen oppompen tot ze het uitzicht van een ‘echte’ vergadering krijgen.

Voor het goede doel 

Vlaams Belang Berlaar besloot dat voor de rest van de legislatuur voorafgaand aan gemeenteraadsvergaderingen met een lege officiële agenda het presentiegeld van die vergadering wordt gestort aan een van de vijf door het bestuur aangeduide Berlaarse sociale doelen. In maart gebeurde dat voor de eerste maal, maar we verwachten dat nog enkel keren te zullen doen. Uiteindelijk zullen we met deze beslissing op het eind van de legislatuur veel meer gedaan hebben voor de meest behoeftige Berlaarnaren dan wanneer we op een raadsvergadering hun bekommernissen voor dovemansoren voordragen.