Liever Turks dan Paaps ?

 

Vlaams Belang stuurde onlangs een open brief naar de directie van de Vrije Basisschool Sint-Carolus te Ruisbroek.  Enkele verontruste ouders hadden immers laten weten dat er op de webstek van de school een brief aan de ouders in het Turks beschikbaar is. Daaruit kan worden afgeleid dat de school in het Turks met de ouders van Turkstalige leerlingen communiceren.

Om diverse redenen is dit een heel slecht idee. Vlaams Belang is er om te beginnen erg aan gehecht dat de voertaal in Vlaanderen het Nederlands is en blijft. Wie de geschiedenis enigszins kent, zal weten dat voorgaande generaties hard hebben moeten strijden om er onder meer voor te zorgen dat onze kinderen in hun eigen taal onderwijs zouden kunnen volgen. Vlaams Belang ziet dan ook niet graag gebeuren dat deze historische verworvenheid nu opnieuw op de helling wordt gezet. Maar ook voor de Turkse kinderen is dit geen goede zaak. Voor anderstalige kinderen, waarvan doorgaans verwacht mag worden dat zij hun verdere leven in de schoot van onze Vlaamse gemeenschap zullen doorbrengen, is het voor hun integratie en dus voor hun toekomst van het grootste belang dat zij onze Nederlandse taal grondig verwerven en beheersen. Dat veronderstelt onder meer dat ook hun ouders daarvoor de nodige inspanningen leveren door hen ook thuis met het Nederlands vertrouwd te maken en dus zélf onze taal leren te hanteren. Door als school in een andere taal dan het Nederlands met ouders te communiceren, geeft de directie evenwel het omgekeerde signaal.

Vlaams Belang Klein Brabant wees er in de brief op dat een dergelijke handelwijze bovendien in strijd is met de wet. De taalwet in bestuurszaken van 18 juli 1966 bepaalt immers dat schooloverheden voor hun administratieve handelingen onderhevig zijn aan deze wet, die stelt dat in het Nederlandse taalgebied er uitsluitend in het Nederlands mag worden gecommuniceerd.

De brief besloot met een vriendelijk, maar beslist verzoek om niet meer in het Turks of in een andere taal dan het Nederlands te communiceren met anderstalige ouders. Dit is immers niet in het belang van het kind, noch in het belang van onze Vlaamse gemeenschap. De tekst werd sedertdien van de webstek verwijderd.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...