Liezele krijgt erediploma als slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918

 

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot instelling van een erediploma Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918 werd, zoals in de titulatuur van het besluit staat, een erediploma in het leven geroepen voor steden en gemeenten die bijzonder slachtoffer van oorlogsleed waren. Steden en gemeenten werd daarbij ook de mogelijkheid geboden om een dossier in te dienen voor het bekomen van zulk een erediploma, indien zij van oordeel waren dat zij daarvoor in aanmerking kwamen.

Aangezien de deelgemeente Liezele in 1914 door het Belgische leger volledig met de grond gelijk werd gemaakt om het schootsveld van het nabijgelegen fort vrij te maken, meende het Vlaams Belang dat Liezele voor zulk een erediploma in aanmerking moest komen. In november 2014 diende het Vlaams Belang dan ook in de gemeenteraad van Puurs een voorstel in opdat de gemeente zulk een aanvraag zou indienen bij de minister van Defensie. Dit voorstel werd, na enkele aanpassingen, unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd, zodat daarna een aanvraag vertrok naar het ministerie van Defensie.

De toekenning van dit erediploma heeft uiteindelijk nog heel wat voeten in de aarde gehad alvorens daarover finaal een beslissing werd genomen. Zo was het hele dossier zelfs een tijd zoek bij Defensie, waardoor er heel wat vertraging werd opgelopen.

Uiteindelijk, na vier jaar en het doorlopen van heel wat administratieve molens, heeft minister van Defensie Vandeput aan Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas laten weten dat hij het koninklijk besluit tot toekenning van dit erediploma heeft ondertekend en dat het effectief zal worden toegekend zodra dat besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen zal zijn.

Peter Lemmens, die het voorstel in de gemeenteraad van Puurs lanceerde, vindt dit een goede zaak: “Bij sommige oudere inwoners van Liezele ligt het platleggen van heel het dorp in 1914, uitgerekend door het Belgische leger, nog gevoelig. Weliswaar zijn daar geen slachtoffers bij gevallen, maar deze uiteindelijk volkomen zinloze actie heeft toen wel zowat alle inwoners van Liezele veel ellende opgeleverd. De toekenning van dit erediploma door datzelfde Belgische leger, waardoor Liezele als slachtoffer van oorlogsfeiten wordt erkend, kan dan ook worden beschouwd als een, zij het wel heel erg late, erkenning van de Belgische overheid dat dit beter niet had moeten gebeuren. Het leed van toen kan men er uiteraard niet meer mee verzachten, maar symbolisch is dit voor Liezele toch wel een betekenisvol signaal.”

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...