Meer veiligheid voor OCMW personeel

 

Enige tijd terug deed er zich in het Sociaal Huis in Bornem een incident voor bij de diensten van het OCMW. Een OCMW-klant weigerde een gesprek aan te gaan in het daartoe aangewezen lokaal en begon binnen het gebouw te circuleren waarbij hij hier en daar kantoren binnenliep. Op gegeven ogenblik uitte hij bedreigingen aan het adres van de kinderen van een OCMW-personeelslid. Dat duurde allemaal tot de opgeroepen politie ter plaatse was. Luk Van Nieuwenhuysen kwam hier tijdens de OCMW-raad op terug en drong aan dat wat die bedreigingen betreft de zaak niet blauw blauw zou worden gelaten. ‘Het voorval roept ook vragen op over de beveiliging in het algemeen van het OCMW personeel, want er hadden evengoed ergere dingen kunnen gebeuren in diezelfde tijdspanne’, voegde hij eraan toe. Schepen Meskens gaf een opsomming van de veiligheidsmaatregelen die nu al gelden, maar het voorval toont aan dat die niet volstaan. Er wordt dan ook gewerkt aan een zgn. agressieprotocol dat overigens ook op het gemeentehuis van toepassing zou worden. Van Nieuwenhuysen suggereerde om daar ook de politiediensten bij te betrekken.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...