Minder groen door de ‘Tuinen van Puurs’

Nieuw maar reeds te oud

Nieuw maar reeds te oud

‘De tuinen van Puurs’ is een nogal misleidende noemer voor een groot project dat in eerste instantie grootschalige nieuwbouw en vernieuwbouw voorziet. Het omvat het opvullen van binnengebieden – onder andere de site achter de kerk, de Hondsmarkt en andere – met dienstgebouwen, handelsruimtes en met – wellicht een honderdtal – woongelegenheden. Eigenlijk zullen er meer tuinen uit Puurs verdwijnen dan dat er nieuwe worden gecreëerd, maar propagandistisch is het natuurlijk interessanter om te doen alsof Puurs groener zal worden. Op zich heeft Vlaams Belang geen probleem met het optimale gebruik van binnengebieden als daardoor de schaarse open ruimte buiten het centrum kan gevrijwaard worden.

Vlaams Belang Puurs pleit ook al geruime tijd voor een betere huisvesting van de gemeentelijke administratie, omdat die al veel te lang in weinig optimale omstandigheden moet werken. Dat belet niet dat Peter Lemmens tijdens de jongste gemeenteraad een aantal bedenkingen uitte. Zo is hij van oordeel dat de plannen voor het nieuwe gemeentehuis niet op maat van Puurs zijn gesneden. Immers, op basis van het huidig personeelsbestand overtreft het voorziene gebouw met zowat een vierde de eigenlijke behoefte aan ruimte. Als je bovendien weet dat Puurs in verhouding met vergelijkbare gemeenten nu al over een vrij groot personeelsbestand beschikt, dan kan het toch niet de bedoeling zijn om dat nog te gaan uitbreiden. Peter Lemmens sprak ook zijn twijfels uit over de noodzaak om ingrijpende werkzaamheden te voorzien voor het CC, de theaterzaal en de sportzaal. De bestaande infrastructuur is misschien niet helemaal optimaal, maar sommige van die gebouwen zijn nog vrij recent en het is gewoon geldverspilling om daar een paar miljoen euro’s in te investeren. Want dat dit alles handenvol geld gaat kosten, staat als een paal boven water, terwijl Puurs door het hoog investeringsritme van de voorbije legislaturen nu al kampt met een zeer hoge schuldenberg en een zeer hoge belastingdruk. Dit project zal tot gevolg hebben dat er de komende 10 tot 15 jaren geen enkele ruimte zal zijn voor een afbouw van die schuld en derhalve voor een verlichting van de belastingdruk. Dat is een prijs die Vlaams Belang er niet voor over heeft. Ten slotte formuleerde Peter Lemmens nog opmerkingen over de volgorde van voorrang bij de uitvoering. Eerst aan het CC beginnen en pas in laatste instantie aan het nieuwe gemeentehuis, is de verkeerde prioriteiten stellen. Ook wat de stijl betreft betreurde hij dat er in plaats van naar harmonie en inpassing te streven er wordt geopteerd voor zoveel mogelijk contrastering, voor een breuk met de bestaande bebouwing. Dat doet afbreuk aan het karakteristieke beeld van Puurs. Tot besluit ontkende hij niet dat er redenen zijn om een aantal dingen te doen die in het project worden voorgesteld, maar er zijn te veel bezwaren aan verbonden, van stilistische aard, wat het programma betreft, qua prioriteitstelling, qua concept en niet in het minst wat het financiële aspect betreft. Vlaams Belang stemde derhalve tegen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...