Moslim en islam

De meeste moslims zijn goede, deftige mensen die een mooie toekomst wensen voor zichzelf en hun gezin. Het is echter ook een feit dat de meeste moslims – ook in het Westen – op dit ogenblik de Koran belangrijker vinden dan de Westerse waarden.

Uit een recente representatieve studie van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap blijkt bijvoorbeeld dat 70 procent van de moslims in België vindt dat godsdienstregels belangrijker zijn dan wetten. De zogenaamde gematigde islam is de islam waarvan wij zouden willen wat islam is.

Even de feiten op een rijtje. Internationaal komt de meeste terreur uit islamitische hoek (Boko Haram, Al Shabaab, Al Qaeda, Taliban, IS… ).
In elke staat waar de islam de plak zwaait staan fundamentele mensenrechten onder druk. Nationaal is er géén duidelijke vertegenwoordiging. De “moslimexecutieve” vertegenwoordigt slechts een kleine fractie van de Belgische moslims en is niet representatief. Zij hebben totaal geen controle over wat in de moskeeën word gepredikt. Er is geen éénduidig verhaal.

Wél is het duidelijk dat het gedrag én de gedragsregels in de islam primeren boven wederkerigheidsethiek. De gedragsregels spiegelen zich aan het leven en de boodschap van de Profeet, rechtstreeks opgetekend na de openbaring. Rechtstreeks van God zélf en bijgevolg niet te betwisten.

In alle andere wereldgodsdiensten geldt de universele basiscode : “Doe je naaste niet aan wat jezelf niet wilt dat je aangedaan wordt”. In de islam zorgt de gedragsethiek dat die basiscode enkel geldt binnen de eigen geloofsgemeenschap. Als fundamentalisten zeggen : “Wij belijden de enige échte islam” spreken zij dus met dezelfde legitimiteit als goedmenende moslims die zeggen : “Dit is niet de islam”. Dit is in de kern een probleem van geloofwaardigheid tegenover andersdenkenden.

Dat de islam zélf , als politieke gedragsideologie, een probleem heeft, wordt door veel goedmenende moslims ontkend. Zij dwalen. Vergelijk het met het drinken van alcohol. De meeste mensen genieten van een goed glas zonder alcoholist te zijn. De drank zélf is echter wel degelijk de oorzaak van alcoholisme. Een gevaarlijk product waar voorzichtig mee omgesprongen moet worden.

De meeste moslims belijden op een integere manier hun geloof zonder extremist te zijn. De islam zélf is echter wel degelijk de motor achter specifiek extremisme en terrorisme. Ontkenning van het gevaar dat in de doctrine zélf schuilt, is zichzelf iets wijsmaken.

De politieke elite, de mainstream media en de intellectuele klasse weigeren uit onwetendheid of manifeste onwil het probleem te benoemen. Ze spreken over gemeenschapsvorming terwijl zich onder hun neus een gesponsorde parallelle samenleving ontwikkelt. Het probleem van de islam zélf en de struisvogelpolitiek van het establishment leiden tot een dodelijke cocktail. Nu vragen velen zich geschokt af hoe mensen er toe komen zulke daden te plegen.

Ik citeer in dit verband graag de filosofe Hannah Arendt in ‘The Human Condition’: “Het feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat je het onverwachte van hem kunt verwachten, dat hij in staat is te doen wat oneindig onwaarschijnlijk is.”

Het Vlaams Belang heeft deze gebeurtenissen lang geleden voorspeld.
Wij voorspellen dat er nog talloze keren geschokt achter spandoeken zal gelopen worden. Dat er nog veel kaarsjes zullen gebrand worden voor onschuldige slachtoffers zolang de gezagsdragers hun kop in het zand blijven steken.

Hans Keldermans
Voorzitter Vlaams Belang Mechelen

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...