Naar een efficiënter en goedkoper blauw ?

Net voor de zomervakantie lieten de burgemeesters van Lier, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en ook Berlaar via de pers weten dat zij de politiezones waartoe hun gemeenten behoren, nauwer willen laten samenwerken. Het partnerschap zou structureel worden en zou moeten leiden tot operationele en ook financiële winsten. Opvallend was dat sterk werd benadrukt dat het niet ging om een fusie van de zones en ze dus alle vier hun korpschef en politieraad blijven behouden.

Toen het Vlaams Belang daar in september vragen over stelde, bleek het allemaal nog heel vaag. Althans volgens de Berlaarse burgemeester werd “de mogelijkheid tot een associatie tussen vier politiezones onderzocht.” “De korpschefs van de vier politiezones zijn momenteel aan het aftoetsen of er een associatie mogelijk is en op welke domeinen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om operationele en financiële effecten af te toetsen.”, stelde hij. Nochtans stond in de krant duidelijk dat er een verregaande samenwerking werd beoogd tussen diensten als ICT, personeels- en aankoopdienst, maar ook bijvoorbeeld tussen bepaalde specialisaties binnen de recherche en dat dit zou resulteren in efficiëntiewinsten. Het Vlaams Belang meende daar te mogen uit afleiden dat er werd gestreefd naar een efficiëntere en goedkopere politie. “Met een steeds hoger oplopende dotatie aan de politiezone en enkele toenemende criminaliteitsfenomenen, zoals bijvoorbeeld woninginbraken, liggen in een zeer vergaande samenwerking voor Berlaar toch heel wat financiële en operationele opportuniteiten”, meende ons raadslid Dirk Aras. Maar zolang het vastklampen aan bestaande structuren en het in stand houden van weinig slagkrachtige vergaderingen voorrang krijgt, blijft het allicht wat morrelen in de marge …

Politie Berlaar