Naïef ?

Het Berlaarse inzamelpunt van de organisatie ‘Solidarity for all’ zocht een stockeerruimte. Voor wie deze vereniging niet kent: ze houdt zich onder meer bezig met het brengen van goederen naar de zogenaamde ‘Jungle in Calais’. Door andere hulporganisaties wordt ze wel eens omschreven als ongestructureerd en naïef. Wanneer we op de webstek van de vereniging zaken lezen als “Aan het begin van ‘De Jungle’ staan meestal de sterkere mensen, soms met lucratieve bedoelingen. Sommigen staan onafgebroken op de uitkijk en proberen telkens als eersten uitgedeelde spullen te bemachtigen. Niet telkens vanuit een nood, maar soms ook om door te verkopen; overal waar mensen samen zijn, ontstaat handel en economie” vinden wij naïef eerder een ‘understatement’ …

Het gemeentebestuur stelde de gemeenteraad op de vergadering van maart voor ‘Solidarity’ voor één jaar gratis de garage in de Schoolstraat, die eigendom is van de gemeente, ter beschikking te stellen. Het Vlaams Belang vond het antwoord van de burgemeester dat het gemeentebestuur daarvoor zelf het initiatief had genomen opmerkelijk en keurde het voorstel niet goed.

We herinneren ons immers nog levendig dat Berlaarse sportclubs die door omstandigheden buiten hun wil hun lokaal waren kwijtgespeeld, niet spontaan een nieuwe (tijdelijke) locatie werd aangeboden. Zij moesten het gemeentebestuur daar uitdrukkelijk naar vragen. En toen zij ofwel een aftands schoollokaal ofwel een gelijkaardige garage kregen gepresenteerd, dan moesten zij daar een maandelijkse huur voor betalen. Toen het Vlaams Belang het gemeentebestuur daar aan herinnerde, bleef het bij de schepen van Sport opvallend stil. Naïef niet ?