Niet sollen met asbest !

Of het zeker was dat het brandpuin van de ‘oude cinema’ in het centrum niet met asbest was vervuild ? We vroegen het de burgemeester een eerste keer eind augustus. Er kwam een vaag antwoord. In december herhaalden we de vraag en kregen we te horen dat ‘recente staalname niet wees op asbestvervuiling, maar dat de opruimwerken dat pas echt zouden uitsluiten’.

Ons blaadje, waarin we duidelijk stelden dat een potentieel risico op asbest in de kern van een gemeente altijd moet worden afgedekt, zat nog maar pas in de bus en het gemeentebestuur startte al met crisiscommunicatie: er was immers intussen onder het puin een asbestleiding gevonden.

Het Vlaams Belang vindt dat een gebrek aan voorzichtigheid. Bij een mogelijk risico op asbestvervuiling moet de gemeente sneller ingrijpen, meent het Vlaams Belang. Vooral tijdens de droge zomerperiode, wanneer de kans op het verspreiden van stof groot was, had het gemeentebestuur geen risico mogen nemen. De afgebrande site had van in het begin moeten afgedekt worden en met water besproeid. Met asbest mogen we niet sollen.

Brand

Helemaal onder het puin werd een asbestleiding gevonden.