Nieuwe gemeenteraad

Volgende week woensdag 23 januari is het zo ver. Dan leggen de Berlaarse verkozenen de eed als gemeenteraadslid af.

De eedaflegging is een openbare gebeurtenis en vindt plaats om 20 uur in het gemeentehuis.

Onze verkozenen:

DirkLeen

Dirk Aras en Leen Vervoort