Nieuwjaarsrecepties ‘voor het volk’ niet goed genoeg voor het establishment

Naast de nieuwjaarsrecepties voor ALLE Lierenaars en Hooiktenaars op 8 januari (Grote Markt) en op 22 januari (Koningshooikt), acht het college van burgemeester en schepenen het opportuun om, met Liers belastinggeld, een bijkomende nieuwjaarsreceptie te organiseren voor een select publiek.

Niet enkel schept N-VA en Open VLD hiermee de perceptie dat de recepties ‘voor het volk’ niet goed genoeg zouden zijn voor het establishment, het is vooral ongepast. Zeker op een moment dat de meerderheid er maar niet in slaagt om de problemen, waar de Lierenaar en Hooiktenaar dagelijks mee geconfronteerd wordt, terdege aan te pakken en met regelmaat ‘er is geen geld voor‘ als excuus gebruikt.

Voor Vlaams Belang Lier – Koningshooikt geven dergelijke excessen geen blijk van goed bestuur. Onze afdeling liet via onderstaande brief aan burgemeester en schepenen dan ook weten dat de mandatarissen van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt niet aanwezig zullen zijn en vraagt de burgemeester en het schepencollege volgend jaar met meer zorg hun prioriteiten te kiezen.

 

 

Geacht college van burgemeester en schepenen,

 

De mandatarissen van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zullen niet ingaan op uw uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2017.

U schept met deze nieuwjaarsreceptie voor een select publiek de perceptie dat in Lier de nieuwjaarsreceptie voor ‘het volk’ van 8 januari niet goed genoeg zou zijn voor het establishment.

Dit is op zijn minst ongepast te noemen.

Op een moment dat in onze stad het aantal leefloners drastisch gestegen is tot ver boven het Vlaams gemiddelde en dat de armoedecijfers historische hoogten bereiken, getuigen dergelijke privileges van weinig empathie.

Het is bijzonder jammer te moeten vaststellen dat er meer aandacht wordt geschonken aan het organiseren van recepties en feestjes, dan aan de échte problemen waar de Lierenaar en Hooiktenaar dagelijks mee geconfronteerd wordt.

Hopend dat het college van burgemeester en schepenen volgend jaar met meer zorg zijn prioriteiten  zal stellen,

 

Met vriendelijke groeten,

CHAMPAGNE

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...