Nog geen bestemming voor het station

 

Er is nog geen definitieve bestemming voor het leegstaande stationsgebouw te Bornem. Vlaams Belang wenste tijdens de voorbije gemeenteraad een stand van zaken te krijgen van de gesprekken tussen de gemeente en de NMBS.  Aanleiding was de melding van een aantal reizigers dat er geen verwarming in de wachtzaal was tijdens de voorbije ijsdagen.  Uiteindelijk bleek het om een defect te gaan waaraan ondertussen werd verholpen.  De overeenkomst om de wachtzaal ten dienste te stellen van de reizigers kan echter ook de komende jaren verlengd worden.  Wellicht zal dit volgende winter ook het geval zijn.

Omtrent de uiteindelijke bestemming van het gebouw lijkt er echter geen vooruitgang te zijn. Zelfs het sanitair van het station kan nog altijd niet gebruikt worden. Dat lijkt echter een beslissing van de gemeente te zijn om vandalisme te vermijden.  Vlaams Belang hoopt alvast dat na plaatsing van de veiligheidscamera’s in de stationsbuurt, er meer controle zal zijn zodat men alsnog het sanitair toegankelijk kan maken.  Naast de gemeente zou ook Flexpack interesse hebben om activiteiten te ontplooien in het leegstaande gebouw.  Het gemeentebestuur wacht de gesprekken tussen Flexpack en de NMBS af, maar ook die lijken moeizaam te verlopen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...