Onduidelijke P-Pas

 

Uit het gemeentelijk informatieblad van Puurs kon worden vernomen dat er in de gemeente van start wordt gegaan met de P-Pas. In het verlengde daarvan zal men weldra ook gemeentepunten kunnen verzamelen waarmee men bepaalde gemeentelijke diensten zowel als aankopen/voordelen bij handelaars zal kunnen ‘betalen’. De P-bon werd indertijd ingevoerd om de Puurse handelszaken te promoten. Peter Lemmens merkte op de jongste gemeenteraad in dat verband op dat een uitbreiding van het systeem tot gemeentelijke activiteiten –al dan niet gewild- wel eens tot ‘concurrentie’ met de handelszaken kan leiden. Dat kan z.i. niet de bedoeling zijn. Op zijn vraag om verduidelijking kwam niet meteen een antwoord. Hoe de P-Pas er zal uitzien is immers nog geen uitgemaakte zaak, maar het gemeentebestuur verzekerde hem dat het alvast niet de bedoeling is om de handelaars vanuit de gemeente te gaan beconcurreren.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...