Ontevreden agenten

 

 

De Bornemse burgemeester De boeck heeft geen weet van enige ontevredenheid bij het Klein-Branbantse politiekorps. Vlaams Belang kaartte de zaak aan nadat het vanuit de politiezone vernam dat er bij een aantal mensen aan de basis ontevredenheid heerst omtrent de speerpunten van het beleid.  Zo zijn nogal wat agenten ontevreden over het feit dat zij niet gehoord worden bij de uitwerking van het Bornemse mobiliteitsplan, daar waar de agenten dagelijks op de baan zijn en voor een nuttige inbreng kunnen zorgen. Een tweede bron van frustratie zou de nadruk zijn die op de snelheidscontroles wordt gelegd, meer bepaald op de N16, waardoor andere vormen van overlast zoals het foutparkeren, worden verwaarloosd. Nog volgens de agenten zou de verkeersdienst best wat meer manschappen mogen tellen om een goed verkeersbeleid te kunnen voeren.    Er wordt dan ook gepleit voor een betere spreiding van de doelstellingen. Vlaams Belang wou vernemen of het politiecollege het beleid zou bijsturen. De burgemeester toonde zich verwonderd over de aangehaalde feiten.  Volgens hem is er nooit enige opmerking  gekomen over het gevoerde beleid.  Hij verwacht meer nieuws van een personeelsbevraging die recent plaatsvond, maar ontkent alvast dat de verkeersdienst onderbemand zou zijn.  Wim Verheyden vond dat vreemd, “ik ga ervan uit dat er wel degelijk frustraties zijn bij het korps” repliceerde hij, “dergelijke uitlatingen maakt men niet zomaar”.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...