Onverantwoorde toelage

Volgens de jaarrekening ontving de vzw J@M een toelage van 889.390 euro. De vzw is de opvolger van de vroegere tienerwerking en organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun zogenaamde eigen maatschappelijke setting weinig kansen krijgen.

 

De nieuwe coördinator, Younes El Yousfi, gaf in de commissie Samenleving ruiterlijk toe dat men zich in de praktijk nagenoeg uitsluitend richt tot Mechelse jongeren van allochtone komaf en meer specifiek nagenoeg uitsluitend tot moslimjongeren. De werking werd volgens zijn toelichting aangepast aan de islamitische kalender, waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de Ramadan.

 

Mr. Yousfi verdedigde deze gang van zaken door te stellen dat de meeste jongeren die voldoen aan de voorwaarden om tot de doelgroep gerekend te worden immers een moslim-achtergrond hebben. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de bewuste jongeren moeilijk toegang hebben tot de reguliere werking ( bv. Chiro, Scouts ).

 

Mr. Yousfi vergeet hierbij dat er uiteraard ook veel autochtone jongeren, bijvoorbeeld in Mechelen-Zuid, zijn die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere werking maar die juist door die specifieke aanpak van J@M ook hier uit de boot vallen.

 

Mr. Yousfi zegt te willen verenigen, zegt dat hij het probleem onderkent en wil aanpakken maar dat vertaalt zich niet naar de werking op het terrein. Nochtans heeft elke vzw die gesubsidieerd wordt door de stad een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stad waarin standaard een diversiteitsclausule is opgenomen. Die clausule verplicht de verenigingen om zich tot een divers publiek te richten via specifieke acties met controleerbare doelstellingen.

 

Die diversiteitsclausule is uiteraard een mes dat aan twee kanten snijdt. Indien verenigingen die zich overwegend richten tot Mechelaars van autochtone afkomst aantoonbaar moeite moeten doen om hun werking aan te passen, zodanig dat zij zich meer tot Mechelaars van allochtone afkomst richten, dan geldt dat uiteraard ook in de andere richting.

 

Onze fractieleden vragen zich af of het stadsbestuur vindt dat J@M op deze manier zijn werking met bijhorend pak belastinggeld kan blijven verantwoorden? De vraag zal dan ook voorgelegd worden op de gemeenteraad van 29 september.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...