Ook natuurbegraafplaats in Puurs

 

Eind vorig jaar keurde het Vlaams Parlement enkele wijzigingen goed aan het decreet op de begraafplaatsen , waardoor de mogelijkheid voor de gemeenten wordt gecreëerd om op hun openbaar domein één of meer natuurbegraafplaatsen in te richten waar de nabestaanden ofwel de as van hun dierbaren kunnen (laten) uitstrooien, ofwel deze in de natuur kunnen (laten) begraven in een biologisch afbreekbare urne. De meerwaarde van deze maatregel bestaat erin dat overledenen niet meer verplicht op de besloten ruimte van de begraafplaatsen een laatste rustplaats moet worden gegeven, maar dat die voortaan ook in een meer natuurlijke, open omgeving kan worden gegeven. In Bornem stelde Vlaams Belang enige tijd terug al voor om zoiets te voorzien en nu de decreetgeving die mogelijkheid effectief openlaat, stelde Peter Lemmens voor om die ook in Puurs te creëren. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Er zal worden bekeken of de weldra nog aan te leggen nieuwe begraafplaats aan de Molenstraat in die zin kan worden uitgebreid.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...