Openbaar groenbeleid: een ‘blend’ van het waarom

Bomen, struiken en graspartijen kunnen om uiteenlopende redenen worden aanplant. Het doel kan louter esthetisch zijn, louter functioneel of een combinatie van beide. Bomen op een marktplein zijn een blikvanger, maar tegelijk zorgen ze voor een schaduwrijke plek. Haag- en struikgewas kan helpen een bedrijvensite aan het zicht te onttrekken en in een keer een windvanger zijn.

Grasperk Berlaar

Wij menen dat groen in een dorp zo veel mogelijk naar een combinatie moet streven. Openbaar groen is dan ook gebaat bij een consistent, praktisch en doelgericht beleid. In Berlaar vinden wij dat niet terug. Neem nu de kleine groenperken die we vinden aan aan de hoeken van kruispunten. De beplanting wijzigt op een aantal van die plaatsen wel eens: het grasperk wordt vervangen door struikjes, enkele jaren later worden de struikjes terug vervangen door gras, … Vlaams Belang Berlaar vindt dat weinig consistent.

Het gemeentebestuur zou zich eerst en vooral moeten afvragen: waarom willen we daar groen ? Het antwoord vinden wij alleszins in een combinatie met verkeersveiligheid. Een grasperk is dan niet de juiste keuze.