Opgebrand in Puurs

 

Puurs was een hele tijd vooruitstrevend door als een van weinige gemeenten de diensten te gebruiken van een ombudsvrouw. Die zorgde jarenlang voor een jaarverslag met een overzicht van de klachten die op de gemeente binnenkwamen en de wijze waarop die werden behandeld. De ombudsdienst werd vervangen door een klachtendienst en er wordt nog wel een verslag opgemaakt, maar dat wordt niet langer doorspekt met concrete voorbeelden van de klachten die binnenkwamen. Spijtig, omdat naast de cijfermatige benadering voorbeelden voeling geven met de problemen die zich stellen. Vlaams Belang vroeg dan ook op de gemeenteraad waarom dat zo is en stelde voor in de toekomst het jaarverslag terug volgens het oude stramien op te stellen.

Het huidige verslag wordt opgesteld na een zgn. interne controle. Die heeft aangegeven dat er verschillende zaken zijn die nog niet gesmeerd lopen. Niet echt verrassend want de perfectie bestaat niet en er zijn altijd wel een aantal dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Wat evenwel opvalt, is dat een aantal gebreken geregeld terugkeren. Ambtenaren die te weinig tijd hebben om een aantal dingen te doen die ze zouden moeten doen, een hoge werkdruk in die mate dat er sprake is van vijf gevallen van burn-out, dat is dus niet meer zo onschuldig. Volgens Peter Lemmens kunnen daar meerdere oplossingen aan worden gegeven. Men kan meer personeel aanwerven, maar dat is budgettair niet aangewezen. Of men kan de werkdruk wat doen dalen door een minder ambitieus programma naar voor te schuiven. De vraag is of het gemeentebestuur daar wel een oplossing wil aan geven. Lemmens heeft daar zo zijn twijfels over.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...