Opgeruimd staat netjes

 

Jong CD&V Klein-Brabant hield in de loop van februari een milieuactie aan de wegbermen van een aantal gewestwegen waarbij sluikstortafval en zwerfvuil werd ingezameld. De boodschap was duidelijk dat een aantal mensen nonchalant zijn op dat vlak, maar onderliggend toch ook dat de Vlaamse gemeenschap niet doet wat ze moet doen. De actievoerders voegden daar aan toe dat de Klein-Brabantse gemeentebesturen op de gemeentelijke wegen wél goed hun werk doen. Voor wat Puurs betreft trok Peter Lemmens dat laatste op de jongste gemeenteraad van Puurs in twijfel. Om de proef op de som te nemen oogstte hij in zijn eigen straat op een strookje wegberm van amper 50 meter welgeteld 17 stuks zwerfvuil die hij tijdens de bespreking van zijn punt in een tasje overhandigde aan de burgemeester. Het bevatte o.a. een leeg cola-blikje, lege Pet-flessen, plastic zakjes, zilverpapier, een snoepverpakking, een sigarettenpakje en allerlei ander verpakkingsmateriaal en vuil. Gemiddeld ligt er om de 3 meter zwerfvuil, berekende hij. Dat zal allicht niet alleen zo zijn in de straat van Peter Lemmens. Dat zijn dus geen resultaten om over naar huis te schrijven. Het gemeentebestuur somde een hele reeks concrete en sensibilisatieacties op, maar gaf toe dat er ondanks een dozijn dossier m.b.t. GAS-sancties die vooral te maken hebben met openbare reinheid, huishoudelijk afval en sluikstorten er feitelijk straffeloosheid heerst. De handhaving faalt duidelijk. Peter Lemmens stelde voor om ook gemeenteambtenaren bevoegd te maken om vaststellingen te doen en hij pleitte tevens voor een volwaardig actieplan.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...