Overbevraging recyclagepark Bornem waarschijnlijk

Nadat uit het antwoord op een vraag van Peter Lemmens in Puurs bleek dat die gemeente zo snel mogelijk het contract met Ivarem m.b.t. het Sint-Amandse containerpark wil stopzetten om het daarop in eigen beheer te nemen, bracht Vlaams Belang de kwestie ook ter sprake op de gemeenteraad van Bornem. Een overname van het recylagepark in Sint-Amands zou immers ook gevolgen hebben voor de vele Bornemnaars die gebruik maken van dat containerpark. Dat komt omdat zowel Bornem als Sint-Amands deel uitmaken van Ivarem. Wanneer dat niet langer het geval is zouden inwoners van Mariekerke, Branst en van elders in Bornem niet meer in Sint-Amands terechtkunnen met hun afvalfracties, maar zouden ze voortaan naar het recyclagepark in Bornem zelf moeten gaan. Het is zeer de vraag of daar voldoende capaciteit is om de te verwachten bezoekersstroom en bijhorende afvalfracties op te vangen.  Niet minder dan een derde van alle bezoekers in Sint-Amands is immers afkomstig uit Bornem.  Wim Verheyden vroeg wat men zou doen indien dit scenario zich zou voordoen, maar het Bornemse gemeentebestuur houdt het voorlopig bij de mededeling dat het met Puurs contact zou opnemen en “dat men niet zo gemakkelijk de banden met Ivarem kan verbreken”…  In Puurs denkt het gemeentebestuur daar nochtans duidelijk anders over. Wim Verheyden pleitte er dan ook voor om tijdig actie te ondernemen vooraleer men daadwerkelijk met capaciteitsproblemen te maken krijgt.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...