Welkom op vlaamsbelangmechelenlier.org

Hulp aan illegalen.

Puurs gedoogt illegalen en hun helpers

  Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek is een linkse organisatie die allerlei initiatieven groepeert om enerzijds erkende vluchtelingen voort te helpen, maar anderzijds ook om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen te verbergen en te helpen onderduiken. Tegen het...

Camera's laten op zich wachten

Camera’s: de Boeck schiet een bok

    Naar aanleiding van de ravage die op zondagochtend op het Stationsplein in Bornem werd aangericht aan veertien voertuigen en een aantal fietsen, is burgemeester de Boeck er weer eens in geslaagd een...

20140527stemmen

14 oktober

Een informele bijeenkomst zo’n zestal weken geleden van enkele van onze Berlaarse leden met de bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar draaide uit op een erg interessante gedachtewisseling. Al snel kwamen de komende gemeenteraadsverkiezingen aan...

IMG_20170904_190331

Slachtafval langs de straat

Begin september verwittigde een alerte wandelaar ons ervan dat er ergens in de Ezenhoek een stapel vuilniszakken was gedumpt en dat die heel waarschijnlijk waren gevuld met slachtafval afkomstig van schapen. Een bezoek ter plaatse...