Welkom op vlaamsbelangmechelenlier.org

Vooralsnog geen trekveer

Vooralsnog geen veer over Oude Schelde

  Naar aanleiding van het project ‘van Steen tot Steen’, waarbij het kasteel van Marnix van Sint Aldegonde toegankelijker wordt gemaakt en tegelijk de toeristische producten van de regio op een hoger niveau worden...

Hulp aan illegalen.

Onduidelijke P-Pas

  Uit het gemeentelijk informatieblad van Puurs kon worden vernomen dat er in de gemeente van start wordt gegaan met de P-Pas. In het verlengde daarvan zal men weldra ook gemeentepunten kunnen verzamelen waarmee...

Open of toe ?

Nog geen bestemming voor het station

  Er is nog geen definitieve bestemming voor het leegstaande stationsgebouw te Bornem. Vlaams Belang wenste tijdens de voorbije gemeenteraad een stand van zaken te krijgen van de gesprekken tussen de gemeente en de...

Hulp aan illegalen.

Ook natuurbegraafplaats in Puurs

  Eind vorig jaar keurde het Vlaams Parlement enkele wijzigingen goed aan het decreet op de begraafplaatsen , waardoor de mogelijkheid voor de gemeenten wordt gecreëerd om op hun openbaar domein één of meer...