Parkkerkhof of doorsnee weiland ?

Er wordt nu toch al enige tijd gewerkt aan de herinrichting van het oude kerkhof. Vier bestuursleden van Vlaams Belang Berlaar hebben afgelopen week het kerkhof bezocht en stelden onafhankelijk van mekaar vast dat het geheel er mistroostig bij ligt.

De toegang tot het kerkhof bleek een drassige grintlaag waarin eerdere bezoekers duidelijk centimeters diep waren weggezakt. De aansluitende wandelweg moest vermeden worden omdat die is ingezaaid met gras dat blijkbaar maar moeizaam opschiet. Verder geven de zogenaamde themazones geen vrolijker indruk dan een doorsnee afgereden weiland. Her en der werd een boom gepoot, maar het gros van de aanplantingen ontbreekt. De gedenkplaat, het enige dat kan herinneren aan de mensen die er nu anoniem begraven liggen, staat er nog niet. Straks is het 1 november, het moment waarop doden worden herdacht en dus graven worden bezocht. Die plaat had er toch al moeten staan.

Ofwel vordert de herinrichting bijzonder traag en dan willen we wel eens weten hoe dat komt. Ofwel stemt het concept in de praktijk niet overeen met de voorgestelde plannen. In dat geval moeten we ons afvragen of de kostprijs het eindresultaat wel waard is. Hoe dan ook: wat er nu ligt, voldoet niet als herdenkingspark.

L en W voor dodenhuisje H

Vlaams Belang Berlaar brengt dit morgen op de gemeenteraad ter sprake (gemeentehuis, raadszaal, 20 uur).