Puurs 2016 : hoge schulden, hoge belastingen, prestigeprojecten

Duur Puurs

Duur Puurs

Puurs blijft met 10 miljoen euro ook in 2016 een hoog investeringsritme hanteren. De gemeente handhaaft verhoudingsgewijs een vrij groot personeelsbestand en ook dat kost veel.

Weliswaar “zakt” de personenbelasting van 7,8% naar 7,7%, maar dat is puur symbolisch. Die daling komt immers neer op een geschatte minderinkomst van 30.000 euro voor de gemeente. Voor de burgers vertegenwoordigt ze een minderbelasting van niet eens 2 euro per inwoner. Inzake de globale belastingdruk blijft Puurs daarentegen erg hoog scoren, zonder vooruitzicht op beterschap.

Naast de belastinginkomsten worden er leningen afgesloten die door de komende generaties zullen moeten worden afbetaald. Waar de schuld voor de gemeente en het OCMW dalen, daar stijgt die voor het AGB (Autonoom Gemeentelijk Bedrijf) spectaculair van 0 euro in 2015 naar 14 miljoen in 2019. De schuld verschuift met andere woorden van twee gemeentelijke componenten naar een derde, maar wordt niet afgebouwd. Integendeel, de schuldenlast gaat in stijgende lijn tot 42 miljoen in 2019, dat is bijna 2.600 euro per inwoner. Ach ja, de bevolking krijgt daar veel voor terug, wordt dan gezegd. Peter Lemmens daagde het gemeentebestuur alleszins uit om de bevolking te vragen of die dat “vele” wel allemaal wenst.

Het gemeentebestuur probeert de kas ook te spekken met het aantrekken van meer inwoners en meer bedrijven. Daarmee samenhangend is het ontwikkelen van verkavelingen op zich ook al een winstgevende zaak. Dat alles gaat echter ten koste van de schaarse groene ruimte, zodat op termijn de leefbaarheid en de levenskwaliteit in Puurs er stilaan op achteruit zullen gaan. “Men bewijst daar de Puursenaar dus niet echt een dienst mee”, merkt Peter Lemmens op.

Niemand zal betwisten dat noodzakelijke investeringen zoals de aanpak van de dorpskernen, moeten gebeuren, besloot hij zijn tussenkomst over het budget. Anders ligt dat voor prestigeprojecten, zoals het Landschapspark aan het Fort, de modernisering van het CC, of de grootschalige sportinfrastructuur aan de Lichter, projecten die in 2016 op het menu staan. Voor Vlaams Belang kunnen die op een veel bescheidener schaal worden gerealiseerd.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...