Puurs verduistert

 

Puurs ondertekende in 2014 samen met zes andere gemeenten het zgn. burgemeestersconvenant, waarmee ze zich engageren om de CO2 uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen. In het kader daarvan werd aan de gemeenteraad gevraagd een beslissing te nemen waarbij van 23u ’s avonds tot 5u ’s ochtends de openbare verlichting alternerend wordt gedoofd. Allemaal goed en wel, maar wat betreft Vlaams Belang mag dat niet ten koste gaan van zowel de verkeersveiligheid als over de fysieke veiligheid van de mensen. Een goede nachtverlichting kan persoonsagressie wel degelijk ontmoedigen. Peter Lemmens vroeg zich daarbij af of er geen alternatieven mogelijk zijn waarbij enerzijds bespaard kan worden op energieverbruik en anderzijds tegelijkertijd de verkeersveiligheid kan worden verzekerd, zoals het overschakelen op LED-verlichting, of mogelijk nachtverlichting op zonne-energie voor fietspaden. Een proefproject wat dat laatste betreft gaf geen voldoening, maar misschien is de technische vooruitgang sedertdien geëvolueerd.

Met het alternerende verlichten van de wegen kan Vlaams Belang nog leven, al lijkt 23 uur nogal vroeg te zijn, zeker tijdens het weekeinde. Maar het volledig doven van de verlichting op fietspaden buiten de bebouwde kom als afrader om fietspaden te gebruiken, kan niet, want eigenlijk wordt daarmee toegegeven dat het daar op die uren niet veilig is. Terwijl dat nu juist iets is waar een overheid niet aan zou mogen toegeven. Bovendien verplicht men de fietsers daardoor om wegen te gebruiken die mogelijk niet voorzien zijn van fietspaden en die ook slechter verlicht zullen zijn dan tot nog toe het geval is. Peter Lemmens toonde zich niet bereid om in te binden op de veiligheid van de mensen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...