Puurs vervangt overgenomen schuld door nieuwe

 

 

12,7 miljoen euro aan schulden neemt de Vlaamse overheid over ingevolge de fusie tussen Puurs en Sint-Amands. De gemeenteraad van Puurs kreeg zopas de lijst voorgeschoteld van de over te nemen schulden voor wat Puurs betreft. Voor de Puurse belastingbetaler is dit natuurlijk een goede zaak maar Peter Lemmens plaatste toch een aantal kanttekeningen bij deze operatie. De gemeente heeft de voorbije tien jaar een buitensporige schuldenlast opgebouwd omwille van een investeringsbeleid dat de fiscale draagkracht ervan overstijgt. Zowat één derde van die schuld wordt nu afgewenteld op de Vlaamse belastingbetaler. Dat laat toch wel een wrang gevoel na, omdat het fiscaal wanbeleid van het gemeentebestuur eigenlijk wordt beloond. Nu is het wel zo dat door die schuldafwenteling de fusiegemeente vanaf volgend jaar min of meer met een propere lei van start had kunnen gaan, ware het niet dat het autonoom gemeentebedrijf van Puurs net nog een nieuwe lening van 9,5 miljoen euro liet goedkeuren. Met andere woorden, het bedrag dat nu wordt kwijtgescholden, wordt terug op het schuldenconto gezet. Het wanbeleid gaat dus gewoon verder. Koen Van den Heuvel mag dan beweren dat die 9,5 miljoen over meerdere jaren wordt gespreid en dat er elk jaar 3 miljoen wordt afbetaald,  maar uiteindelijk worden er telkens schulden afbetaald, hetgeen nooit heeft belet dat de schuld van de gemeente Puurs constant is blijven stijgen. Overigens, wanneer volgende maand de fusie definitief zou worden goedgekeurd, gaat de gemeente in lopende zaken en mogen er geen ingrijpende beslissingen meer worden genomen zonder goedkeuring van Sint-Amands. Op de vraag van Vlaams Belang of het gemeentebestuur van Sint-Amands van die nieuwe lening op de hoogte is, kwam geen duidelijk antwoord. Het heeft er alle schijn van dat Koen Van den Heuvel er die lening nu nog snel doorjaagt en de inwoners van Sint-Amands al meesleurt in zijn schulden- en overinvesteringsbeleid!

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...