Rechtbank vernietigt GAS-boetes voor uitdeelacties Vlaams Belang

Verbodsbeslissing van burgemeester Boogaerts (N-VA) voor uitdeelacties Vlaams Belang ongrondwettelijk

Rechtbank vernietigt GAS-boetes voor uitdeelacties Vlaams Belang

 

In het najaar van 2015 hield het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt twee uitdeelacties. Voor de eerste uitdeelactie in de Antwerpsestraat, een onderdeel van onze positieve campagne tegen de massale winkelleegstand, kreeg Vlaams Belang een verbod van burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Een tussenkomst van onze fractie hierover in de gemeenteraad stelde duidelijk dat een  verbod op onze uitdeelactie in strijd is met het recht op vrije meningsuiting, en dat het artikel 251 van het politiereglement, waarbij een voorafgaandelijke toelating wordt vereist van de burgemeester, bovendien totaal ongrondwettelijk is. Het ego van burgemeester Boogaerts bleek echter groter dan het verstand en hij weigerde botweg het verbod op te heffen.

Voor een tweede uitdeelactie op de Grote Markt, om het gevoerde nationale asielbeleid aan te klagen, kreeg onze afdeling zelfs geen goedkeuring of verbod meer. Meer dan een mail van de burgemeester met de woorden: “Ik heb nota genomen van uw folder.”, kregen we niet te zien.

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt liet zich niet de mond snoeren door de burgemeester, die misbruik maakte van zijn positie om een politieke tegenstander het zwijgen op te leggen. De acties vonden dan ook plaats zoals voorzien.

In april 2016 ontving de voorzitter van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt twee GAS-boetes voor de uitdeelacties. Dit ondanks de voorafgaande waarschuwingen van onze fractie in de gemeenteraad dat Vlaams Belang eventuele GAS-boetes zou aanvechten voor de rechtbank. Het ongrondwettelijke verbod van de burgemeester zou immers door geen enkele rechter aanvaard worden.

Toch was het ego van burgemeester Frank Boogaerts oneindig veel groter dan het gezond verstand en koos hij ervoor om de Lierenaars en Hooiktenaars op onnodige gerechts- en advocatenkosten te jagen.

Als antwoord op het verweer van Vlaams Belang, verklaarde de GAS-ambtenaar zich onbevoegd om te oordelen over de grondwettelijkheid van artikel 251 van het politiereglement maar toch werden twee boetes opgelegd. Daarop tekende voorzitter Bart Verhoeven hoger beroep aan.

In beide vonnissen van 31 maart 2017 vernietigde de rechtbank de GAS-boetes. Over de grondwettelijkheid is de rechtbank in  zijn vonnis dan ook zeer duidelijk:

De rechtbank oordeelt dat er geen enkele reden aangetoond of zelfs maar enigszins waarschijnlijk gemaakt wordt die aanleiding kon zijn om het recht op vrije meningsuiting , zoals voorzien in art. 19 van de Grondwet en art. 10 E.V.R.M., te beperken.

Het verbod werd opgelegd in strijd met deze rechten, en eiser heeft het verbod dan ook terecht naast zich neergelegd. De inbreuk op het onwettig verbod mocht dan ook niet gesanctioneerd worden. Het beroep is gegrond.

Ook wat artikel 251 uit het politiereglement betreft zegt de rechtbank in zijn vonnis onomwonden dat het uitdelen van politieke pamfletten aan een voorafgaande toelating onderwerpen een vorm van door de Grondwet verboden voorafgaandelijke censuur is.

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt is uiteraard tevreden met de vernietiging van de GAS-boetes, maar vooral met het feit dat de rechtbank in zijn vonnis klaar en duidelijk stelt dat het recht op vrije meningsuiting één van de basisprincipes is van onze democratische maatschappij. Om daaraan te tornen, moeten er zeer ernstige redenen zijn.

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt betreurt dan ook de houding van burgemeester Boogaerts die hier een persoonlijke kruistocht tegenover onze partij uitvocht in plaats van het algemeen belang te dienen.

De fractie van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zal, gezien de uitspraken van de rechtbank, eerstvolgende gemeenteraad een toegevoegd punt ter stemming voorleggen om artikel 251 uit het politiereglement aan te passen.

uitspraak

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...