Ruisbroek is meer dan alleen maar Bioterra

 

Vlaams Belang bracht het dossier Bioterra ter sprake op de gemeenteraad van Puurs. Dit grondverwerkend bedrijf verhuist uit Bornem omdat de voorwaarden daar als al te stringent worden ervaren. Het wil zich nu in de kanaalzone in Puurs vestigen, tot grote ongerustheid van de omwonenden in Puurs, maar ook in Niel en Boom. Peter Lemmens probeerde de zaak verder open te trekken in die zin dat het niet de eerste keer is dat op de gemeenteraad dossiers worden aangekaart over milieubelastende bedrijven in die omgeving en in Ruisbroek in het algemeen. Ruisbroek heeft eigenlijk al meer dan zijn deel heeft gehad aan activiteiten in de buurt die belastend zijn voor de gezondheid. Hetgeen bij Peter Lemmens de bedenking ontlokte of men daar op dat vlak eens geen ander beleid moet gaan voeren. Het gemeentebestuur overlegt daarover met het provinciebestuur, maar in welke zin dat gaat is niet duidelijk, al stelde de burgemeester dat de bedrijven die er zijn hun vergunningen zouden naleven. Waarmee hij de indruk wekte dat zulks tot dusver niet het geval was. De antwoorden op de concrete vragen van Vlaams Belang over het aantal bezwaren, het advies van de gemeente e.d.m. vonden ondertussen hun weg naar de pers.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...