Senioren zijn een belangrijke groep in Berlaar

De leeftijdscategorie > 65 jaar stijgt ook in Berlaar heel sterk. We hebben in Berlaar al heel wat + 85-jarigen. Ook de groep 40- tot 65-jarigen kent in onze gemeente een aanzienlijke toename. Berlaar zal dus nog verder vergrijzen. Senioren zijn al een belangrijke groep in Berlaar, maar die zal dus nog belangrijker worden.

De stem van onze senioren doet er dus toe en dan mag er ook naar jullie wensen geluisterd worden !

Frans Jespers

Frans Jespers, 5de kandidaat gemeenteraad

 

 1. Veilig doorheen de gemeente

Senioren vragen aandacht voor:

 • Voetpaden: die hebben vele hindernissen, zijn dikwijls oneffen, hebben slecht geplaatste verkeersborden, een steile of hoge stoeprand (rollator, invalidewagen, …).
 • Afgescheiden fiets- en voetpaden.
 • Trager verkeer in het centrum.
 • Aanpak van straten zoals de Stationsstraat
 • Alternatieve routes voor fietsers.

Het Vlaams Belang kiest voor een mobiliteitsbeleid dat ruimte geeft aan fietsers en voetgangers, dat investeert in openbaar vervoer en ervoor zorgt dat dit toegankelijk is voor senioren, gehandicapten en mindervaliden, maar waarin toch plaats blijft voor de wagen. Dat is belangrijk voor senioren.

We kiezen voor een vlot, maar vooral een veilig verkeer. Berlaar moet daarvoor moderne technologieën inzetten, zoals sensoren die het debiet aan wagens en hun snelheid meten. ‘Smileyborden’ kunnen dan een gepaste, veilige snelheid aangeven. Uiteraard moet die worden gecontroleerd. Maar bovenal moeten de straten en wegen naar de gewenste snelheid ingericht worden.

 1. Stop inbraak en diefstal. Criminaliteit: kordate aanpak

Senioren vragen aandacht voor:

 • Aanpak van diefstal.

Cijfers van de federale politie geven aan dat Berlaar vooral heeft af te rekenen met diefstal, beschadiging van eigendom en woninginbraak. Wanneer we elke vorm van geregistreerde diefstal optellen, stoten we al snel op een 50-tal feiten (vorig jaar).

Die officiële statistieken geven slechts een fractie weer van de echte criminaliteit. Uit de federale Veiligheidsmonitor weten we dat de bereidheid om criminele feiten te melden zelfs lager ligt dan 40%.

Een inbraak is geen pretje, een opzettelijke beschadiging ook niet. Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de onveiligheid in Berlaar verhoogt. We willen dat de gemeente niet alleen techno-preventieve maatregelen tegen inbraak adviseert, maar ook aanbiedt. Informatienetwerken die zich richten op buurtbewoners, de horeca en winkeliers, dragen bij tot een grotere alertheid bij de inwoners en helpen feiten als inbraak en diefstal aan te pakken. Bij een incident dient, op elk moment, binnen de tien minuten een politieploeg ter plaatse te zijn.

 1. Armoede opsporen, wonen betaalbaar houden

Senioren vragen aandacht voor:

 • Betaalbare maaltijden voor wie zorg nodig heeft.

Armoede leeft overal. Dus ook in Berlaar. Een gemeentelijke Welzijnsdienst zoals het Vlaams Belang die ziet, gaat actief op zoek naar armoede en maakt mensen wegwijs in het kluwen van premies en rechten.

Om de strijd aan te binden met alle vormen van meer of minder verdoken armoede, met het sociaal isolement en de vereenzaming die eruit kunnen volgen, is een sociaal welzijnsbeleid nodig dat armoede actief opspoort. Een sociale dienst die ervan uitgaat dat mensen in armoede wel zullen aangesproken worden via het gemeentelijke informatieblad om zelf de eerste stap te zetten en zich opsluit in zijn kantoor, zit er compleet naast.

Sociale woningen, maar ook onze rusthuizen, moeten in de eerste plaats dienen om onze eigen mensen een thuis te geven. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen tot de opbouw van onze maatschappij, moet daar later ook de vruchten kunnen van plukken.

 1. Ruimte voor sport en cultuur

Senioren vragen aandacht voor:

 • Petanquebanen in de nieuwe sporthal.
 • Een polyvalente zaal voor (grote) evenementen.
 • Levenslang leren (computer, smartphone, …).
 • Financiële ondersteuning die de seniorenwerking garandeert. Berlaarse subsidies voor socio-culturele verenigingen zijn beperkt tot 150 euro, eventueel aan te vullen met inzet als ‘meewerkende vereniging’.

Berlaar heeft cultuur in huis (30 verschillende socio-culturele verenigingen), maar geen cultuurzaal. Dat is een serieus gebrek. Een eigentijds cultuurcentrum op maat van Berlaar moet er komen.

Onze gemeente heeft ook nood aan meer ruimte voor sport. We blijven pleiten voor het opnieuw inrichten van het terrein Doelvelden zodat daar, zonder dat de voetbal moet inboeten, meer sporten terecht kunnen. En voor de bouw van een moderne sporthal. Natuurlijk willen we daarbij de G-sporters en onze actieve senioren niet vergeten.

 1. Onze waarden, onze normen

Senioren vragen aandacht voor:

 • Dorp herkenbaar houden.
 • (Groene) zones voor sociale contacten.

Berlaar, Heikant, Gestel moeten ons Berlaar, Heikant, Gestel blijven. Wie hier woont, stelt onze taal, onze Vlaamse cultuur en westerse gewoonten voorop. Wie zich daarin vindt, nodigen we uit om met ons van Berlaar, Heikant en Gestel een fijne gemeente te maken. Een gemeente die we als ‘de onze’ herkennen. Een gemeente waar we ons thuis voelen.

In de rand daarvan vragen de senioren ook aandacht voor:

 • Informatie op maat.

Bijna de helft van de bevolking vindt de informatie die de overheid verstrekt, te ingewikkeld. Vooral ouderen en laaggeschoolden blijken de informatie niet altijd te begrijpen (Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) 2016, 2017, Studiedienst van de Vlaamse regering).