Sociale huurders in de kou

De Inter-Vilvoordse maatschappij voor huisvesting is actief op de sociale woningmarkt in Mechelen, welbepaald in Muizen. Dit is een erfenis van de tijd toen Muizen nog tot de provincie Brabant behoorde. Dat deze huisvestingsmaatschappij niet op een behoorlijke manier bestuurd wordt, is een open deur intrappen.

Onlangs werd onze fractie gecontacteerd door bewoners die ten einde raad een aantal wantoestanden kwamen aanklagen. De wooncomplexen in Muizen die door deze maatschappij beheerd worden zijn niet alleen verwaarloosd, het is er ook ongezond wonen door de talrijke vocht- en schimmelproblemen. Bovendien is de isolatie prehistorisch wat resulteert in hoge stookkosten en een ronduit slecht rapport inzake milieuvriendelijkheidsstreven.
Wanneer de bewoners (Mechelaars) de maatschappij contacteren om deze wantoestanden aan te klagen komt er geen reactie.

De Inter-Vilvoordse zit met een kwalijke erfenis. De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting heeft zich in de periode 2008-2010 schuldig gemaakt aan wanbeheer, wetsovertredingen en mogelijk zelfs fraude. Dat blijkt uit een rapport van een adviseur van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ondertussen zijn we begin 2016. In 2015 is er een doorlichting geweest waarvan op 31/03/2015 het definitieve visitatierapport is neergelegd. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting geleverde prestaties. Daaruit is duidelijk gebleken dat deze maatschappij niet aan de vereisten voldoet.

De stad Mechelen heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de Inter-Vilvoordse. Hans Keldermans vroeg in de gemeenteraad om via die weg druk uit te oefenen om de leefomstandigheden in de wooncomplexen in Muizen dringend te verbeteren. De Mechelaars die noodgedwongen met deze maatschappij te maken hebben verdienen beter.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...