Sport en muziek geen favorieten ?

Tijdens de budgetbespreking stond Vlaams Belang Berlaar apart stil bij twee beleidsdomeinen die ontspannend Berlaar en onze bestuursleden in het bijzonder interesseren: sport en muziek.

Het sportbeleid kende vorig jaar immers het droevige verloop van het zogenaamde ‘masterplan sport’ met een geforceerde inplanting van een nieuwe sporthal, een mis begrepen opdracht, haastwerk dat inmiddels helemaal werd teruggefloten. Uit het subsidieoverzicht leerden we dan weer dat Berlaar voor sport en cultuur vooral fungeert als doorgeefluik van overheidssubsidies. Een eigen inbreng van de gemeente is er zo goed als niet. Zo moeten de fanfares met optredens hun duizend euro jaarsubsidie bijeensprokkelen …

Het Vlaams Belang betreurt dat sterk. Wat sport betreft, voeren naburige gemeenten een geheel ander beleid ! Het is ook te betreuren dat de ‘renteloze leningen’, oorspronkelijk geschreven op maat van één vereniging, worden geschrapt omdat er geen interesse voor is en nu worden vervangen door een ‘investeringssubsidie’ … opnieuw geschreven op maat van één vereniging. Waarom wordt er niet met een breed subsidiebeleid gewerkt ? Ook de kunstgrasmattenhistorie kader hier in !

Sport en muziek blijken geen favorieten van het gemeentebestuur. Dat is bijzonder spijtig.