Sputterende communicatie

We zijn halverwege de legislatuur en daarom vroeg Gazet van Antwerpen onze fractie om drie goede en drie slechte verwezenlijkingen van de coalitie op te sommen.

Ongetwijfeld zijn het afschaffen van de gemeentetaks, de heraanleg van de Bruul en de verfraaiing van het openbaar domein (nieuwe parkjes) drie goede beslissingen geweest. Beslissingen waar het bestuur dan ook graag in het lang en het breed mee uitpakte in de pers. Bij lastige of onpopulaire beslissingen sputtert de communicatiemotor echter.

Zo is er de slechte aanpak van de Mechelse mobiliteit die stilaan een echt mobiliteitsprobleem wordt. Niet in het minst door een miserabele communicatie met De Lijn.

De opvang van een grote groep asielzoekers met bijkomende voorkeursmaatregelen (huisvesting op langere termijn bijvoorbeeld) terwijl het “islampamperen” onverminderd voortduurt, baren ons ook zorgen.

Daarnaast werd de begroting opgesmukt met “risicovolle” leningen die zwaar wegen op toekomstige generaties. Over deze financiële goochelarij wordt uiteraard niet gecommuniceerd.

Deze meerderheid heeft dus duidelijk een communicatieprobleem. Er wordt enkel behoorlijk gecommuniceerd indien er een positief en/of een populair verhaal te vertellen valt.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...