Start uitgesteld

Op een uitzondering na zullen morgen de nieuw verkozen gemeenteraden in Vlaanderen de eed hebben afgelegd. Berlaar is die uitzondering. Dat komt omdat de lokale afdeling van Groen klacht heeft ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en een hertelling van de stemmen vraagt. Groen hoopt dat een hertelling de partij 8 stemmen meer zal opleveren en een zetel zal doen verschuiven van de N-VA naar Groen.

De twee verkozenen van Groen beweren dat er fouten en onregelmatigheden zijn gebeurd bij het tellen van de stemmen. De getuigen die deze partij in elk stembureau had, hebben daar blijkbaar niets van gemerkt. Ze hebben tijdens de telling alleszins geen opmerkingen gemaakt en de processen-verbaal zouden geen enkele onregelmatigheid vermelden. Dat haar stemmenwinst geen zetelwinst oplevert, doet Groen blijkbaar plots twijfelen aan het democratisch resultaat van de Berlaarse verkiezing.

Het is nog even wachten op de officiële mededeling van de Raad, maar deze demarche van Groen heeft als bedenkelijk effect dat de gemeenteraad de facto is lamgelegd. Ondertussen werkt het college van burgemeester en schepenen, dat zich opnieuw zal installeren, wel vrolijk verder. Zonder inspraak van de nieuw democratisch verkozenen …