Taalwetgeving vodje papier

Dat er met de taalwetgeving een loopje wordt genomen is misschien ‘normaal’ in Brussel of bij de gemeentebesturen in een aantal faciliteitengemeenten, als dat in Bornem gebeurt doet dat toch wel de wenkbrauwen fronsen. Bij toeval was ons gemeenteraadslid Luk Van Nieuwenhuysen tijdens een bezoek aan het gemeente getuige van een vrij uitgebreid gesprek aan een loket dat helemaal in het Frans werd gevoerd. De bezoeker was niet helemaal Nederlandsonkundig want hij kende wel degelijk de vertaling van ‘allocation familiale’, met name ‘kindergeld’. En hij kende blijkbaar ook al genoeg Nederlands om op te vangen dat er twee voertuigen van de gemeente te koop stonden, iets waarover hij ook meer uitleg vroeg en kreeg, alles in het Frans. Van Nieuwenhuysen vroeg op de jongste gemeenteraad naar aanleiding hiervan of het gemeentebestuur vasthoudt aan een strikte interpretatie van de taalwetgeving, die een wetgeving van openbare orde is. Hij citeerde artikel 12 van de gecoördineerde taalwetten dat oplegt : ‘iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied is gevestigd, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied voor zijn betrekkingen met de particulieren’. Een ambtenaar in welke Vlaamse gemeente dan ook is dus niet vrij in dienstverband de taal te spreken of te schrijven die hij wil. De wet gebiedt hem het Nederlands te gebruiken in alle contacten met alle burgers. Het antwoord van de N-VA burgemeester was redelijk verbijsterend. Hij legde uit dat er wel degelijk taalfaciliteiten worden gehanteerd bij de contacten op het gemeentehuis en in het sociaal huis. Alleen voor documenten wordt de taalwetgeving wel gerespecteerd. De vraag of het loketpersoneel begeleiding of opleiding krijgt om met anderstalige bezoekers om te gaan, bleek derhalve overbodig. Van traditionele partijen mag –helaas- een zekere onverschilligheid ten aanzien van de taalwetgeving worden verwacht, dat een partij die zich Vlaams-nationaal noemt zich daartoe leent, is meer dan ontgoochelend.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...