Tagged: Bornem

Opgelet, men ziet u

Naar een grotere politiezone ?

  De federale overheid heeft al langer het voornemen om meer politiezones te laten fuseren, binnenlandse zaken maakt daar geen geheim van. De jongste weken was er binnen de Lokale Politiezone Rupel enige onrust...

Geen animo om te fuseren

Fusieperikelen op de Bornemse gemeenteraad

  De mogelijke fusie tussen Puurs en Sint-Amans zorgt ook in Bornem voor commotie. Tijdens de Bornemse gemeenteraad vroeg de oppositie meer duidelijkheid naar de betrokkenheid van de gemeente bij de fusiegesprekken. Volgens VB...

Leeg op zondag

Vlaams Belang wil druk op NMBS

  Uit het nieuwe vervoersplan dat de NMBS op 14 maart jl. bekend maakte, blijkt dat Spoorlijn 52 een opwaardering krijgt, echter niet in Klein-Brabant. De spoorverbinding tussen Puurs en Antwerpen gaat tijdens het...