Tagged: Gemeenteraad

Bornembon is ook alarmbon

Alarm, een Bornembon!

Anky Daelemans hield tijdens de gemeenteraad van april haar eerste tussenkomst als nieuw gemeenteraadslid in Bornem. Ze vroeg of het gemeentebestuur op de hoogte was van het feit dat de Bornembon -een cadeaubon die...

Waar naartoe met onze kerken?

Wat met onze kerken?

Vlaams Belang keurde op de jongste gemeenteraad het kerkenbeleidsplan goed, waarin de toekomstige bestemming van de kerken in Bornem wordt bepaald. Er zijn wel wat bedenkingen bij te maken (sommige inwoners van Wintam en Branst...

Duur plan

Landinrichting met duur prijskaartje

Het Landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek voorziet een aantal ingrepen en initiatieven in het gebied tussen Mariekerke en Branst die in het bestaande landschap ingrijpen. Een aantal daarvan zijn best interessant : een toeristisch wandelpad in Mariekerke,...