Tagged: politie

Surf ook naar de webstek van de afdeling Lier.
Eindelijk met camera ondersteuning

Politie koopt mobiele camera

  In de politiekrant van de zone Klein-Brabant werd in juni aangekondigd dat de zone een mobiele camera zou aankopen in de strijd tegen het sluikstorten. Daarmee volgt de zone een jarenoude aanbeveling van...

BIN ongerust

Ontevreden agenten

    De Bornemse burgemeester De boeck heeft geen weet van enige ontevredenheid bij het Klein-Branbantse politiekorps. Vlaams Belang kaartte de zaak aan nadat het vanuit de politiezone vernam dat er bij een aantal...