Te weinig plaats voor fietsen en auto’s aan station Puurs

 

Aan het station van Puurs is er geregeld te weinig parkeerplaats, zowel voor de fietsers als voor de automobilisten. Dat probleem werd al eerder op de gemeenteraad aangekaart, maar met de uitbreiding van het treinverkeer vanaf december is de kans reëel dat het nog verder zal toenemen. Peter Lemmens vroeg of daar iets aan wordt gedaan en kreeg te horen dat er de jongste jaren enkele tientallen voertuigplaatsen bij werden gecreëerd en dat er meer dan vroeger weesfietsen worden opgehaald. Het probleem van plaats tekort blijft evenwel bestaan. Wat die uitbreiding van het treinverkeer zelf betreft, waarbij met name op lijn 52 van Puurs naar Antwerpen een halfuurdienst zal komen en tijdens het weekend een dienst om het uur, had Peter Lemmens het antwoord opgemerkt op een aantal parlementaire vragen waaruit zou blijken dat dit alleen voor de spitsuren zou gelden en niet voor de daluren, wat te maken zou hebben met de brug over het zeekanaal. Op zijn vraag om verduidelijking werd gezegd dat dit enkel geldt voor de eerste trein in de week (om 5 u ’s morgens) die uit Boom naar Antwerpen vertrekt; de rest is verzekerd.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...