Tegenwind voor Ivarem

Er stonden weer heel wat aanstellingen en voorbereidingen van algemene vergaderingen van diverse intercommunales op de agenda van de jongste gemeenteraad in Bornem. Wim Verheyden bleef wat langer stilstaan bij afvalbehandelaar Ivarem, dat al jaren de rode cijfers opstapelt en steeds meer aan de gemeenten aanrekent, maar dat er toch nog in slaagt om een maximale zitpenning uit te betalen aan de afgevaardigden. Wim stelde voor dat de vertegenwoordiger van Bornem daartegen protest zou aantekenen op de algemene vergadering. Eerst leek het gemeentebestuur er zich wat gemakkelijk van te willen afmaken met een vage belofte, maar Luk Van Nieuwenhuysen drong aan op een stemming over het standpunt dat de vertegenwoordiger van Bornem op de algemene vergadering over dat agendapunt moet aannemen. Na een onderbreking om de meerderheidspartijen de gelegenheid te geven zich daarover te beramen, werd het voorstel van Vlaams Belang unaniem goedgekeurd.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...