Toegankelijke bushaltes maken toegankelijk vervoer

Bushalte Berlaar

De Katholieke Vereniging Gehandicapten vestigt er terecht de aandacht op dat zelfs met de modernste laagdrempelige autobussen mensen met verminderde mobiliteit er niet in lukken zelfstandig, vlot en veilig het openbaar vervoer te gebruiken wanneer de haltes voor hen niet toegankelijk zijn. De bevoegdheid voor het inrichten van de bushaltes ligt bij de wegbeheerder. Dat wil zeggen dat in Berlaar de gemeente verantwoordelijk is voor zowat alle haltes.

Een eerste controle leert ons al dat er aan elke halte nog wel wat mankeert. Toegankelijkheid houdt immers in dat de halte zelf op een vlotte manier kan bereikt worden, zonder obstakels op de voetpaden. Dat het halteperron voldoende breed is, effen, zonder drempels en slipvrij. En dat er een ‘geleidelijn’ en een duidelijk opstapvlak is, bijvoorbeeld in rubbertegels.

Zoals de KVG opmerkt, komt een betere toegankelijkheid van de bushaltes niet alleen personen met een handicap ten goede, maar alle inwoners van Berlaar. Dus ook ouderen, ouders met een kinderwagen, mensen die tijdelijke slecht te been zijn, enz. Het lijkt het Vlaams Belang dan ook bijzonder wenselijk dat Berlaar open staat voor de campagne en een inventaris opmaakt van de niet goed toegankelijke bushaltes in de gemeente en er een prioriteit van maakt die aan te passen. In ideale omstandigheden is het perron ook verhoogd en drempelvrij te bereiken. Dat realiseren ligt in ons dorp toch wat moeilijk. Al die andere aanpassingen moeten echter aangepakt kunnen worden.

Hubert aan bushalte

De komende maanden voert de KVG campagne omtrent de haltetoegankelijkheid. Vlaams Belang Berlaar steunt die actie en bracht het dossier intussen op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur zou in oktober een rapport van De Lijn ontvangen en de zaak dan bekijken.

Vlaams Belang Berlaar volgt dat zeker verder op.