Veiligheid ook prioritair op de fietsostrade

Extra signalisatie, een spiegel, een verkeersplateau en aangepaste voorrangsregels. Met deze ingrepen denken de stad en de provincie de kruispunten van de fietsostrade in Mechelen veilig genoeg te maken. Nochtans lossen ze het conflictprobleem tussen auto en fietser op deze punten slechts gedeeltelijk, en de conflictsituaties met andere weggebruikers helemaal niet op.

De overheid moet ook  maatregelen durven nemen om de snelheid van de fietsers op deze punten in te perken. Sommige fietsers halen makkelijk een snelheid van meer dan 25 km /u en dan hebben we het nog niet over de snelheid die sommige gebruikers van elektrische fietsen halen.

Dat de provincie “principieel” geen paaltjes of hekjes wenst te plaatsen op een fietsostrade aan gevaarlijke kruispunten geeft aan dat sommige beleidsmakers de veiligheid blijkbaar ondergeschikt achten aan het hedendaagse dogma van de ‘eeuwige voorrang voor de zwakke weggebruiker’.

Door de nadruk te leggen op de “snelheid” van de fietser op de fietsostrade, die zeker niet in het gedrang mag komen, riskeert men het plezier van het fietsen onderuit te halen. Lang doorgaande trajecten waar de enige belangrijke factor de snelheid lijkt te zijn en waar men om de haverklap moet uitkijken voor snelle tegenliggers en/of snelheid makende en in groep rijdende fietsers die weten dat ze steeds overal en altijd voorrang hebben zullen de veiligheid en het fietsplezier van de meeste gebruikers van de fietsostrade niet ten goede komen.

Concreet zijn er op de  kruispunten van de fietsostrade in Mechelen niet enkel conflictsituaties met wagens die nog steeds zullen voorkomen maar ook met andere weggebruikers door de snelheid van sommige fietsers. Hiermee wordt  geen rekening gehouden. Bovendien creëert men een vals “veiligheidsgevoel” voor de fietsers zelf.

Het Vlaams Belang stelt voor dat Mechelen aan deze kruispunten extra snelheidsremmende maatregelen neemt voor de fietsers in de vorm van hekjes of paaltjes om de veiligheid voor iedere weggebruiker te maximaliseren.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...