Verdoken belastingverhoging

Stadslijst verhoogt opcentiemen en bij een snelle aanpassing
van het Kadastraal Inkomen (via Kadastrale Perequatie) verdient men een massa aan nieuwe belastingen

Het Europees Hof veroordeelde België tot deze Kadastrale Perequatie reeds in 2018

Frank Creyelman: “Alleen wie nog een broek met olifantenpijpen heeft gedragen weet wat de huurprijs van een woning was in 1975. Als men de huurprijzen actualiseert dan moeten alvast één op de twee Mechelaars niet meer zeuren over te hoge belastingdruk. De Stadslijst verhoogde reeds de opcentiemen en na een Kadastrale Perequatie is dat een holdup die de Grote Treinroof op een akkefietje van dilettanten doet lijken.”

Op de laatste gemeenteraad van januari ontstond terecht heel wat tumult bij de oppositie omwille van het ter zitting indienen van een amendement waarbij de aanvullende personenbelasting (APB) licht daalde, een verlies voor de stadskas van circa 735.000 euro, terwijl de opcentiemen (belasting op het eigendom van een woning of bedrijf) fors steeg, wat de stad een meerwaarde aan inkomsten van 4,5 miljoen euro opleverde.

Bart Somers wuifde de kritiek van de oppositie weg als zou het gaan om iets wat de Mechelaar quasi niets zou kosten en dat het leeuwendeel van de belastingverhoging zou betaald worden door de bedrijven. Bij dit laatste punt werd hij zelfs bijgetreden door raadslid Charles Leclef (Open VLD), eveneens ondernemer, die er geen punt van maakte dat de bedrijven meer moesten betalen. Raadslid Leclef vergat er voor het gemak wel bij te zeggen dat de bedrijven die onroerende voorheffing 100 procent kunnen aftrekken van de belastingen.

Het Vlaams Belang zocht de nodige wetgeving op en rekende ondertussen een en ander na. De conclusies zijn zonder meer stuitend. Eerst enkele dingen die men moet weten:

Het kadastraal inkomen is geen reëel, maar een fictief inkomen. Dit fictief inkomen wordt geacht overeen te stemmen met het gemiddeld jaarlijks netto-huurinkomen dat onder normale omstandigheden van een onroerend goed kan bekomen worden. Dit wordt dan geïndexeerd en onderworpen aan het tarief van de stad, de provincie en het Vlaams Gewest.

Een praktisch voorbeeld: wie vandaag een kadastraal inkomen heeft van 750 euro betaalde aan de stad tot voor kort (938 opc) ongeveer 509 euro en aan gewest en provincie nog eens 54 en 78 euro. Met die 1100 opc wordt dat 597 euro of 88 euro meer en dan spreken we nog niet over een grote woning.

Maar: die gemiddelde huurprijs is gebaseerd op de huurprijzen van 01/01/1975 en de Belgische overheid is in 2018 door het Europees Hof veroordeeld MET DWANGSOMMEN omwille daarvan. M.a.w. als NA de verkiezingen men de K.I. waarde van de huur aanpast aan 2019 dan krijgen we een meerbelasting voor de eigenaar van honderden euro’s.

In 1975 was de huurwaarde van uw woning 150 euro. Vrij normaal in die tijd.
Jaarlijks is dat 150 x 12 = 1.800 euro. Daarvan mag u 40% aftrekken = 1.080 euro. Dit bedrag wordt geïndexeerd sinds 1975 wat de berekening van uw KI brengt op een basisbedrag van 1.930 euro. Diezelfde woning wordt herschat op de huurinkomsten van vandaag. We gaan niet overdrijven. Een maandelijks huurbedrag van 750 euro x 12 = 9.000 euro waarvan u 40% mag aftrekken = 5.400 euro.

Frank Creyelman: “Mechelen bestaat voor het grootste deel uit oudere woningen die laatst geschat werden in 1975. Bovendien zijn 70 procent van de Mechelaars eigenaar van een woning. Als Bart Somers dus de opcentiemen verhoogt van 938 naar 1100 en daar nu al meer dan 4.5 miljoen extra stadsinkomsten uit voortvloeien dan is dit de grootste belastingverhoging uit de geschiedenis van de stad. Vermits de stadslijst de absolute meerderheid heeft ,weet u al wat zeggen als uw kennissen, buren en familieleden komen zeuren over te veel belastingen: u had maar niet voor het Somers en Calvo moeten stemmen. Maar de heren zullen weg zijn als het volgende keer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Wedden?”

Verder stelt het Vlaams Belang zich nog enkele vragen bij het Kadstraal Inkomen zelf:

1. Vermogensbelasting: Open VLD is tegen, Groen is voor.
Is het eigenlijk wel normaal dat je als burger belast wordt op inkomsten die je NIET hebt? De meeste mensen wonen zelf in hun woning en hebben er dus GEEN huurinkomsten van. De belasting op het kadastrale inkomen is dus een pure vermogensbelasting, die helemaal los staat van de vraag of je met dat vermogen (de woning) ook winst maakt. In de discussie over het belasten van financiële vermogens wordt altijd gezegd dat pure vermogensbelastingen onrechtvaardig zijn omdat je zulke belastingen ook moet betalen wanneer het vermogen geen winst oplevert, bijvoorbeeld bij een tegenvallende beurs of in dit geval. Maar voor de gewone man is het normaalste zaak van de wereld om jaarlijks belast te worden op (huur)inkomsten die hij helemaal niet heeft en op een vermogen dat hem helemaal niets opbrengt.

2. Het Klimaat of de centen
Als je dus een nieuw huis bouwt of een oud renoveert dan kom je in de hogere schijf van het KI terecht, maar doe je niks ben je goed met het KI gebaseerd op de huur van 1975. Maar de overheid wil ons toch allemaal in goed geïsoleerde en moderne woningen? Het Klimaat, weet u wel. Hallo, Groen?
In deze optie (ongelijkheid nieuwe en oude woningen) zou het niet meer dan normaal zijndat iedereen geactualiseerd wordt, waar de overheid via achterpoortjes ook mee bezig is. Maar zou het niet veel eerlijker zijn om alleen mensen te belasten die daadwerkelijk hun woning verhuren zonder daarbij te overdrijven. Verhuren is niet altijd een vreugd.

Frank Creyelman
Fractieleider Vlaams Belang

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...