Vlaams Belang duwt schepen Wollants tijdens gemeenteraad met de neus op de feiten

In 2013 bracht gemeenteraadslid Marcel Taelman met een schriftelijke vraag schepen van mobiliteit Wollants (N-VA) ervan op de hoogte dat tal van verkeersborden in Lier niet voldeden aan de vereiste minimumhoogte. Ze vormden duidelijk een gevaar voor passerende voetgangers en in het bijzonder voor blinden en gehandicapten. Verschillende verkeersborden stonden zelfs midden op het voetpad, waardoor rolstoelgebruikers en kinderwagens er slechts moeilijk of zelfs helemaal niet langs konden gaan.

Meer dan drie jaar later ging Marcel Taelman nogmaals op pad. Hij moest vaststellen dat er van enige verbetering amper sprake is. In de gemeenteraad van 30 januari jl. duwde het Vlaams Belang gemeenteraadslid de bevoegde schepen dan ook met de neus op de feiten. Aan de hand van een powerpoint-presentatie toonde Taelman aan dat een 25-tal verkeersborden ofwel niet voldoen aan de minimumhoogte, zoals die wordt opgelegd door Wegen en Verkeer (2,10 meter voor borden in de bebouwde kom) ofwel nog steeds zeer ongelukkig midden op het voetpad staan.

In zijn repliek erkende Schepen Wollants de problematiek en hij beloofde met de lijst van Vlaams Belang gemeenteraadslid Taelman aan de slag te gaan en de onveilige situaties aan te pakken.

Raadslid Marcel Taelman

Raadslid Marcel Taelman

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...