Vlaams Belang enige oppositiepartij in Lier?

Als we de cijfers van 2014 bekijken, stellen we vast dat het Vlaams Belang de enige oppositiepartij is in Lier die actief is. De vijf andere oppositiepartijen zijn in een diepe winterslaap verzonken, waarschijnlijk tot de volgende verkiezingen.
Het is zeker niet enkel een ‘gevoel’ dat het Vlaams Belang maand na maand in de gemeenteraad een eenzame strijd voert. De cijfers bewijzen het. De cijfers zijn zelfs hallucinant. Zowel Lier&Ko als Groen slaagden erin om op 365 dagen geen enkele schriftelijke vraag te stellen. Ook de andere oppositiepartijen lukte het niet om meer dan 3 schriftelijke vragen te stellen.

Schriftelijke vragen zijn voor de gemeenteraadsleden, naast het inzagerecht, een van hun belangrijkste werkinstrumenten. Het geeft de raadsleden de mogelijkheid om het doen en het laten van het college van burgemeester en schepenen op te volgen. Het vraagrecht is ruim, en vragen kunnen gaan zowel over de bevoegdheden van het CBS en individuele schepenen, als over de bevoegdheden van gemeentelijk belang en bij uitbreiding over álle aangelegenheden van algemeen belang.

De onverschilligheid van de vijf andere oppositiepartijen (CD&V, sp.a, Groen, Lier&Ko en vo-LK) voor wat er in Lier en Koningshooikt gebeurt, staat dan ook in schril contrast met de 38 schriftelijke vragen die het Vlaams Belang stelde in 2014.

Eenzelfde vaststelling kan men maken voor hun optreden in de gemeenteraad. De kwaliteit of de diepgang bij het stellen van mondelinge vragen of het houden van interpellaties is dikwijls ver te zoeken. Als er tenminste al een interpellatie wordt gehouden. Want voor de CD&V was dat in heel 2014 niet nodig. En in 2015 horen we diezelfde partij zelfs de loftrompetten steken, en zien we Lier&Ko applaudisseren voor de meerderheid. Van hen komt geen enkele kritische bemerking meer. De sollicitaties voor deelname in het volgende schepencollege zijn volop van start gegaan. .

Alleen een scherpe oppositie houdt het college bij de les, en geeft een stem aan degenen die niet hebben gekozen voor een coalitiepartij. Uit de cijfers is het duidelijk dat in Lier alleen het Vlaams Belang zijn rol als oppositiepartij vervult. Het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt doet wat de kiezer verwacht van een partij waaraan hij/zij een stem gegeven heeft. Het Vlaams Belang zal dat blijven doen. Ook al is dat het enige geluid dat er vandaag nog te horen valt vanop de oppositiebanken.

Schriftelijke vragen oppositie Lier 2014