Vlaams Belang komt door fusie met Puurs voor het eerst op in Sint-Amands

 

Het Vlaams Belang is reeds sinds 2006 in de gemeenteraad van Puurs vertegenwoordigd, maar had tot op heden nog geen gemeenteraadsleden in Sint-Amands. Door de fusie vanaf 1 januari tussen beide gemeenten zal in dit laatste allicht verandering komen. “De gemeentefusie is voor ons een opportuniteit om ook in de drie deelgemeenten van het huidige Sint-Amands op gemeentelijk vlak politiek actief te zijn. Dat is eigenlijk niet alleen een goede zaak voor het Vlaams Belang, maar ook voor de Sint-Amandsenaars. Het politieke leven in Sint-Amands ging er de afgelopen jaren erg gezapig aan toe, zowel van de kant van de meerderheid als van de oppositie, zodat de bestaande problemen er vaak niet benoemd werden, laat staan dat er iets aan gedaan werd. Het is alvast ons voornemen om op dat vlak voortaan man en paard te noemen en wat meer leven in de brouwerij te brengen, zoals we dat in Puurs al jaren doen.”, stelt lijsttrekker Peter Lemmens.

Zoals dat de voorgaande bestuursperiodes in Puurs het geval was, trekt het Vlaams Belang ook dit keer in Puurs-Sint-Amands met een volledige lijst naar de kiezer, zij het ditmaal met kandidaten uit de vier windstreken van beide huidige gemeenten. Peter Lemmens: “Zoals gebruikelijk is ook onze lijst samengesteld uit alle leeftijdscategorieën, uit diverse leefgemeenschappen en met verschillende beroepsmatige achtergronden. Maar in tegenstelling tot de andere partijen pakken wij niet uit met BV’s, zij het Bekende (Puurs-Sint-Amandse) Vlamingen, zij het Bekende Vreemdelingen, genre Anne-Marie Morel of Tarik Fraihi. Het Vlaams Belang is een echte volkspartij. Wij zijn een lijst van gewone mensen uit Puurs-Sint-Amands, een lijst dus van het volk, voor het volk en door het volk, en daar zij we nog fier op ook.”

Programmatisch legt de lijst de nadruk op vijf speerpunten. Identiteit en zich thuis voelen staat centraal, een zeer actueel thema in de fusiegemeente ingevolge de aanwezigheid van een belangrijke groep niet geïntegreerde islamieten in Sint-Amands. Verder zijn respect voor de deelgemeenten, veiligheid – ook in het verkeer -, gezonde gemeentefinanciën bij een matig belastingregime en aandacht voor het behoud van de open ruimte en het groen in Puurs-Sint-Amands de belangrijkste aandachtspunten. In een uitgebreid verkiezingsprogramma (te raadplegen op: puurs-sint-amands.vlaamsbelang.org) wordt ook op andere beleidsthema’s ingegaan.

De kandidaten van het Vlaams Belang zijn in lijstvolgorde: 1. Peter Lemmens, 2. Liliane Mariën, 3. Leonard Van Gerwen, 4. Marleen Dewitte, 5. Tommy Van Bruyssel, 6. Patricia Mees, 7. Paul Timmerman, 8. Maria Meul, 9. Steven De Leeuw, 10. Kristin Peeters (onafhankelijke kandidaat), 11. Eddy Gijsen, 12. Ingrid Dries, 13. Luc Bauweraerts, 14. Tamara Gijsen, 15. Jef Van Gremmegen, 16. Emilia Van Bruyssel, 17. Roger Van Buggenhout, 18. Liliane Van Dyck, 19. Marcel Van Assche, 20. Hilde De Cock, 21. Bernard De Ridder, 22. Ingrid Bayens, 23. Jempi Vercauteren, 24. Marina Van Der Linden, 25. Ivan Rottiers, 26. Stefanie Verelst, 27. Rudi Dons, 28. Christel Joos, 29. Dany Saey.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...