Vlaams Belang Lier – Koningshooikt onthult de ‘Polderbar Papieren’

Omdat het schepencollege in de gemeenteraad van vorige maand weigerde te antwoorden op een pertinente vraag van Vlaams Belang raadslid Ella Cornelis,  en zich daarbij liever verschool achter een slecht stukje toneel opgevoerd door de eigen meerderheid, bracht gemeenteraadslid Marcel Taelman het dossier betreffende de Polderbar met een interpellatie terug in de gemeenteraad van 25 april jl.

De leugens en desinformatie die burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) in deze zaak al eerder uitte voor de camera’s van RTV, waren niets in vergelijking met de arrogantie die hij gisteren in de gemeenteraad ten toon spreidde.

Om zichzelf te beschermen had de burgervader van Lier liefst 3 extra politieagenten ingeschakeld. Hij zocht beschutting niet tegen hooligans, maar tegen Stefan en Els van de Polderbar en hun sympathisanten, gewone mensen die naar de gemeenteraad kwamen om antwoorden te krijgen. Ongezien in een Lierse gemeenteraad.

Na de zitting is de burgemeester, als een dief in de nacht via een zij- of achterdeur vertrokken

Uit de interpellatie van M. Taelman, en uit de papieren die we bij dit artikel vrijgeven blijkt dat Stefan en Els van in het begin verkeerde informatie gekregen hebben van de stad Lier.

In e-mails van de provincie en van RWO Vlaanderen (document 6 en 7) staat duidelijk dat er een stedenbouwkundige vergunning moet afgeleverd worden en dat de stad in eerste aanleg bevoegd is.   De uitbaters werden echter geadviseerd om toelating te vragen aan Waterwegen en Zeekanalen (document 1).  Over een stedenbouwkundige vergunning werd niet gesproken.

Dat de burgemeester  desinformatie heeft gegeven nl. dat ze een aantal plaatsen onderzocht hadden maar geen enkele plaats was mogelijk omdat het VEN gebied of natuurgebied was,  terwijl uit document 6 blijkt dat dit wel kan indien er een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd MAAR dit was juist informatie die aan de uitbaters nooit werd meegedeeld.

Voor Vlaams Belang Lier – Koningshooikt is en blijft het schepencollege dan ook de enige verantwoordelijke voor de stopzetting van de polderbar in Lier.

 

polderbarpapieren  polderbar papieren