Vlaams Belang Lier richt meldpunt overlast Turkse staatsmoskee Donk op

Binnenkort zal op het oude schooldomein aan de Donk de nieuwe Turkse moskee zijn deuren openen. Van in het begin heeft Vlaams Belang zich verzet tegen de bouw en de inplanting van deze supermoskee, die enkel al door zijn omvang niet thuishoort in een volkswijk, en garant staat voor overlast.

 

Deze moskee, die tot het Diyanet-netwerk behoort, is bovendien een Turkse staatsmoskee die onder het rechtstreekse gezag en toezicht staat van het fundamentalistische Erdogan-regime, dat ook de imam zal aanleveren.

 

Erdogan, die inburgering een misdaad tegen de menselijkheid noemt, en die aanstuurt op  de totale verovering van alle niet-moslimlanden door de islam, verwoordde het zo:   ”De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldaten…”.       De Turkse overheid bevestigt met haar Diyanet-moskeeën haar afkeer voor ‘ integratie’. Ze gebruikt deze moskeeën als propagandamachines naar een Islamitisch Europa. Ook in Lier staat voortaan een kazerne van Erdogan.

 

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt gaat in het verzet tegen deze Turkse staatsmoskee, die hét symbool is van de verdere islamisering van Lier.

 

Om de overlast en overtredingen in verband met de moskee aan de Donk in kaart te brengen richt Vlaams Belang Lier – Koningshooikt een meldpunt overlast op, dat de Lierenaars kunnen bereiken via: www.vlaamsbelanglier.org/meldpunt .

Via een invulformulier kunnen de Lierenaars elke vorm van overlast die de moskee veroorzaakt melden. Hiermee wil onze afdeling de burgers, die vaak beducht zijn om in de openbaarheid te treden met dergelijke klachten en verzuchtingen, de kans geven hun grieven (indien gewenst ook anoniem) te melden en mee te helpen aan het in kaart brengen van de problemen die de moskee veroorzaakt. Onze afdeling zal niet enkel een luisterend oor bieden, maar alle meldingen onderzoeken en zo nodig (politiek) reageren.

 

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zal het meldpunt bekendmaken door o.a. het bussen van enkele duizenden pamfletten en een uitdeelactie op zaterdag 22 oktober tijdens de markt.

 

De Vlaams Belang fractie zal komende gemeenteraad aan de burgemeester en schepenen ook vragen zich openlijk te distantiëren van deze Turkse staatsmoskee, waarvan de normen en waarden haaks staan op die van de Westerse samenleving.

 

IMG_0249

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...