Vlaams Belang steunt bewoners Koningshooikt ivm project Withof

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt verzet zich tegen de derde aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het ‘project withof’, die werd ingediend door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.

Na 2011 en 2012 bevat de  nieuwe bouwaanvraag – aanvankelijk bedoeld voor bejaardentehuis en nu voor sociale appartementen – nog steeds storende en onevenwichtige elementen die onverenigbaar zijn met de omgeving.

De inplanting van het complex ‘Withof’ strookt niet met de nabije woonomgeving… Er zijn in de derde bouwlaag, die boven de omgeving uittorent, enkele grote appartementen voorzien… Er is inkijk mogelijk  in de omliggende woningen en tuinen… De impact op de waterhuishouding is nog steeds onduidelijk… enz… Het concept overstijgt duidelijk de draagkracht van een rustige buurt met jonge gezinnen. Bovendien maken talloze andere elementen, tekortkomingen en onzekerheden het hele project onaanvaardbaar.

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt onderschrijft daarom volledig het bezwaarschrift, dat werd ingediend door betrokken en bezorgde inwoners van Lier en Koningshooikt.

Alle mandatarissen en bestuursleden van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt ondertekenden het bezwaarschrift.

Withof_bouwaanvraag_2016